Domein geparkeerd

Mogelijk dat in de toekomst de eigenaar wel gebruik gaat maken van dit domein, maar voor nu is het geparkeerd.


Domain parked

It is possible that the owner is going to use it in the future but for now it is parked.